Premie spouwmuurisolatie 2020

Wil je optimaal profiteren van de aanleg premie voor spouwmuurisolatie? Dan doe je dat door bij de aanleg ook direct een premie aan te vragen. Kennis over de hoogte van de premie, de voorwaarden en de manier van aanvragen is dan wel van belang. Je kan dan direct met de specialist aan de slag om het optimale eruit te halen. Let daarom op alle zaken die hier besproken worden.

premie spouwmuurisolatie aanvraag

Hoeveel is de spouwmuurisolatiepremie?

In de eerste plaats wil je natuurlijk weten wat de hoogte van de premie voor muurisolatie is. Dit is heel gemakkelijk. Voor elke vierkante meter die je isoleert, ontvang je een premie van €5,-. Er zijn wel ook een aantal beschermde afnemers. Dit zijn de afnemers voor wie de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas van kracht zijn. Voor hen is er een hogere premie. Voor elke vierkante meter isolatie in een bestaande woning ontvangen zijn dan €9,-.

Welke voorwaarden voor de premie

Het krijgen van de premie is wel gekoppeld aan een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Dit zijn niet alleen voorwaarden voor het werk, maar ook voor de woning zelf.

De woning

Om de premie te krijgen moet de woning in het Vlaamse overheid of Gewest staan en voor 1/1/2006 op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Ook woningen waar voor die datum een bouwvergunning voor was afgegeven tellen mee. Wanneer een woning volledig herbouwd wordt, valt deze buiten de voorwaarde. Dit is namelijk gelijk aan nieuwbouw.

Spouwmuur breedte

Ook de spouwmuur zelf moet aan voorwaarden voldoen. Zo moet deze minimaal 5 centimeter breed zijn. Ook moet de spouw volledig zijn opgevuld met het isolatiemateriaal. Om dit goed te bepalen is een endoscopisch onderzoek door een specialist aan te raden.

Voorwaarden voor de aannemer

Ook is het zo dat je niet zomaar met elke aannemer kan werken. Deze moet gecertificeerd zijn en zich houden aan de STS 71.1 normen. De aannemer moet dit ook kunnen aantonen wanneer je de premie gaat aanvragen. Alleen dan is de mogelijkheid dat de premie ook wordt toegekend aanwezig.

Spouwmuurisolatie type

Ook voor het isolatiemateriaal gelden voorwaarden. Het is het slimst om dit door te nemen met de specialist waar je mee aan het werk gaat. Kijk ook naar de eisen die de netbeheerder hieraan stelt.

Tijdig de premie spouwmuurisolatie aanvragen

Om aanspraak op de premie te kunnen maken is het van belang om de aanvraag binnen 12 maanden na het uitvoeren van het werk te doen. Als meetdatum geldt de factuurdatum van de eindfactuur van de werkzaamheden. Dit is ook de datum die betaalt in welk jaar de premie geldig is.

Het doen van de aanvraag

Wanneer je de premie wil aanvragen, dan doe je dat schriftelijk of online. Dit doe je altijd bij de netbeheerder. Wanneer je online de aanvraag doet, dan zijn een aantal documenten direct vereist. Het gaat om de factuur, de verklaring van de aannemer en eventueel de verklaring een beschermde afnemer te zijn.

Doe je de aanvraag schriftelijk? Dan is via de website van de netbeheerder een aanvraagformulier te downloaden. Dit formulier kan je dan invullen en per post toezenden. Voeg ook dan kopieën van de eerdergenoemde documenten bij.

Het is wel van belang om de aanvraag voor de premie tijdig te doen. Zorg dat dit binnen 12 maanden na de factuurdatum gebeurt. Het uitbetalen gebeurt na toekenning binnen 6 maanden.

Documenten bij aanvraag premie spouwmuurisolatie

Voor het doen van de aanvraag heb je een aantal documenten nodig. Het gaat om de volgende zaken. In de eerste plaats een factuur. Daarop staan vermeld welk isolatiemateriaal is gebruikt van welk merk. Met daarbij ook de lambda-waarde, Rd-waarde en de hoeveelheid geïsoleerde vierkante meters vermeld. De datum van de werkzaamheden en de kosten voor materiaal en arbeid staan er ook op. Daarnaast heb je de STS 71.1 verklaring nodig die de aannemer aanlevert. Soms voeg je ook je bewijs van sociaal tarief mee. Is er na 1/12006 gebouwd, lever dan de bouwvergunning van voor die datum aan.

spouwmuurisolatie premie bedrag

Besparen dankzij verlaagd btw-tarief

De premie is niet de enige manier om te zorgen dat de kosten voor spouwmuurisolatie lager worden. Daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden. De bekendste is het gebruikmaken van het verlaagde btw-tarief. In dat geval betaal je niet de bekende 21 procent, maar slechts 6 procent. De voorwaarde hiervoor is dat de woning ouder dan 10 jaar is. Bovendien is het ook zo dat de woning ook echt een woning moet zijn. Er moet meer dan 50 procent voor privédoeleinden worden gebruikt. Daarnaast moet het werk door een erkende aannemer worden uitgevoerd. Dat mag er maar één zijn.

Spouwmuurisolatie offertes aanvragen?

Tot slot is een manier om te besparen ook het vergelijken van de prijzen. Vraag meerdere offertes aan bij experts en zoek daar de laagste van uit voor het werk.

wij zijn actief in volgende werkgebieden:

provincie antwerpen

provincie limburg


provincie oost-vlaanderen


provincie vlaams-brabant

provincie west-vlaanderen

brussels hoofdstedelijk gewest